بلاگ پرواستار

اهمیت پروتئین آلبومین

پروتئین آلبومین

اهمیت پروتئین آلبومین

آلبومین (Albumin) عموما به گروهی از پروتئین های محلول در آب گفته می شود اما در بدن انسان از نظر کاربرد و مقدار یکی از مهمترین پروتئین های درون پلاسما بوده و جزو پروتئین هایی است که گلیکوزیله نمیشود. غلظت آلبومین موجود در خون انسان حدود 3/6-5/2 گرم بر دسی لیتر است و این مقدار در صورت نیاز بدن تا دوبرابر نیز افزایش می یابد و میزان سنتز روزانه آن به طور تقریبی 140 گرم می باشد. آلبومین در کبد ساخته شده و میزان تولید آن حدود 15 گرم در روز است. نیمه عمر آلبومین در بدن 20 روز است و روزانه نزدیک به 4% تخریب و جایگزین می گردد.

پروتئین آلبومین جزو گروه پروتئین های کامل بوده و تمام اسیدهای آمینه ضروری را همراه دارد که مصرف آن باعث می شود تا سایر پروتئین ها و گیاهانی که در جیره غذایی فرد هستند بتوانند با جبران اسیدهای آمینه ناقص خود در فرآیند پروتئین سازی بدن شرکت نمایند. دسته بندی پروتئین ها براساس اسیدهای آمینه موجود در آنها صورت می گیرد و مهم ترین پروتئین ها آلبومین، کازئین، لاکتالبومین، فیبرین، میوزین و گلوتن است.
ورزشکاران و یا افرادی که مجبورند روزانه مقدار زیادی پروتئین در جیره غذایی خود داشته باشند، گاها مجبور می شوند مقدار زیادی چربی و کربوهیدرات نیز به همراه پروتئین مورد نیاز خود مصرف نمایند که این مشکل آفرین است.

پروتئین بار های پرواستار جایگزین مناسب و با کیفیتی هستند که با حجم کم ، بیشترین و کاملترین میزان پروتئین ها را در خود دارند.

ستاره شدن یک قهرمان تنها منوط به تمرین های دشوار و مداوم نیست
رژیم غذایی سالم ، عامل مساعد کننده و تمرین های ورزشی عامل تسریع کننده در پیشرفت ورزشکار است.

💪🏻ستاره شو 🥇🥇 ستاره بمان

پرواستار برای فوق ستاره

 

 

Back to list

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.