از شرکت های پخش محصولات غذایی در مراکز استان های فاقد نمایندگی دعوت به عمل می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرید

مشخصات مشتری

مشخصات شرکت

حوزه فعالیت و توان عملیانی

امکانات توزیع

مالکیت خودرو شخصی :
مالکیت خودرو استیجاری : 

امکانات ساختمانی و انبارداری

نوع ضمانت

معرف

نشانی و شماره تماس دو نفر شخص حقوقی یا حقیقی دارای جواز کسب جهت استعلام :